ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಸುತ್ತೋಲೆ
ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ

01 ತರಬೇತಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಸುತ್ತೋಲೆ SSK section 10/04/2023

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ

12 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020ರನ್ವಯ ಬುನಾದಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಿಸಲು ರಾಜ್ಯ, ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗು ಬ್ಲಾಕ್‌ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬುನಾದಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೋಶ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ NEP section 24/03/2023
11 5 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ EVG section 21/03/2023
10 2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ 5 ಮತ್ತು 8ನೇ ತರಗತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ EVG section 04/01/2023
09 2022-23 ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಹಾಗು ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು SATS ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ EVG section 22/12/2022
08 ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ -ಸುತ್ತೋಲೆ EDUSAT section 09/12/2022
07 ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ - ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ EDUSAT section 09/12/2022
06 ಸಂಭ್ರಮ ಶನಿವಾರ ಸುತ್ತೋಲೆ EVG section 29/10/2022
05 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ನಲಿಕಲಿ ಘಟಕಗಳ ಮಾಹೆವಾರು ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ SSK section 16/09/2022
04 2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ʼಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆʼ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ದಿನಾಂಕ 07/09/2022 EVG section 13/09/2022
03 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಹಂತ 1 ಮತ್ತು 2 EVG section 09/09/2022
02 ಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಬಲವರ್ಧನೆ - ಸುತ್ತೋಲೆ 30/07/2022 EVG section 09/09/2022
01 2022-23 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಡಿ.ಎಲ್.ಇಡಿ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು DED section 06/09/2022

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ

14 ʼಕಲಿಕಾ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮʼವನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಥಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ EVG section 14/03/2022
13 ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ವರದಿಯ ನಮೂನೆ General section 28/01/2022
12 ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವ ಸಂವೇದ-ಇ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರದ 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ವಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ETC section 20/01/2022
11 ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುವ ಸಂವೇದ-ಇ ಕ್ಲಾಸ್‌ ಕಲಿಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರದ 2ನೇ ವಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ETC section 12/01/2022
10 13-01-2022 ರಿಂದ ದೂರದರ್ಶನ ಚಂದನವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ETC section 12/01/2022
09 1-5 ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪೂರಕ ಅಂಶಗಳು EVG section 12/01/2022
08 Circular of Nali Kali academic activities EVG section 06/09/2021
07 ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ -ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 EVG section 02/09/2021
06 ಕೆ ಕೆ ಆರ್‌ ಡಿಬಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾದ ಯುಪಿಎಸ್‌ ದೂರು ಧಾಕಲಿಸಲು ಕೈಪಿಡಿ SIS section 27/08/2021
05 ಕೆ ಕೆ ಆರ್‌ ಡಿಬಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾದ ಯುಪಿಎಸ್‌ ದೂರುನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುತ್ತೋಲೆ SIS section 27/08/2021
04 ಕೆ ಕೆ ಆರ್‌ ಡಿಬಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾದ ಆಲ್‌ ಇನ್‌ ಒನ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೂರು ಧಾಕಲಿಸಲು ಕೈಪಿಡಿ SIS section 27/08/2021
03 ಕೆ ಕೆ ಆರ್‌ ಡಿಬಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಲಾದ ಆಲ್‌ ಇನ್‌ ಒನ್‌ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ದೂರುನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುತ್ತೋಲೆ SIS section 27/08/2021
02 ಪರ್ಯಾಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆ -ಆಗಸ್ಟ್‌ 2021 EVG section 31/07/2021
01 ಸೇತುಬಂಧ ಸುತ್ತೋಲೆ EVG section 30/06/2021

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ

07 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ 2020 ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಧಾಕಲಿಸಲು ಗೂಗಲ್‌ ಫಾರಂ ಲಿಂಕ್‌ sis section 11/10/2020
06 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ 2020 ಕುರಿತಂತೆ ವಿವರಣೆಯ ಯುಟ್ಯುಬ್‌ ಲಿಂಕ್‌ sis section 11/10/2020
05 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವಿಷ್ಕಾರ ಸನ್ಮಾನ 2020 ಮಾರ್ಗಸುಚಿ sis section 11/10/2020
04 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ತರಗತಿಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಡಿಯೊ ಪಾಠಗಳ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ sis section 04/09/2020
03 ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ತರಗತಿಗಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗು ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಡಿಯೊ ಪಾಠಗಳು ಹಾಗು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು sis section 04/09/2020
02 TALP All-in-one ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್‌ ನೋಡಲು( Hitachi/ Lenovo) ಲಾಗಿನ್‌ ಆಗಲು: user name:dsert_guest Password: zxc@123 sis section 06/07/2020
01 INSPIRE award ಗೆ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಮಿನೆಷನ್ ಮಾಡಲು ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು 2020-21 sis section 09/06/2020

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ

20 List of empaneled vendors to procure computers and related equipment TE Cell 16/10/2019
19 ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗಳಿಕೆ ರಜೆ TALP 15/10/2019
18 ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ TALP ತರಬೇತಿಯ ವರದಿ 2016-17 TALP 15/10/2019
17 ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ TALP ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಭೇಟಿ ವರದಿ 2017-18 TALP 15/10/2019
16 2016-17 ಮತ್ತು17-18 ರ TALP ಶಾಲಾ ಭೇಟಿಯ ಹೋಲಿಕೆಯ ವರದಿ TALP 15/10/2019
15 ಐಟಿ@ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ TALP ತರಬೇತಿಯ ವರದಿ 2018-19 TALP 15/10/2019
14 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಬಳಸುವ ಕುರಿತು e-Content 3/10/2019
13 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಸಪ್ತಾಹ 2019 - ಸುತ್ತೋಲೆ 24-09-2019||NCERT ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು SIS 30/09/2019
12 Circular INSPIRE awards Idea competation week 10th to 15th June2019 with how to write idea SIS 11/09/2019
11 Circular on appointment of INSPIRE nodal officers and how to recover user id password of regisered school SIS 11/09/2019
10 Circular 09/08/2019 SIS 11/09/2019
9 Circular related to site preparation 09/08/2019 SIS 11/09/2019
8 718 ಹೈ.ಕ. ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ compuer ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಕೊಠಡಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತಂತೆ ಸುತ್ತೋಲೆ SIS 11/09/2019
7 INSPIRE ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸುತ್ತೋಲೆ SIS 11/09/2019
6 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಇ-ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕೈಪಿಡಿ || ಅನುಬಂಧಗಳು ETCell 28/08/2019
5 ಇ-ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಸುತ್ತೊಲೆ ಗಳು ಇ-ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಇ-ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲುವಾಗಿ ETCell 28/08/2019
4 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2019-20 || ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು EDUSAT section 6/07/2019
3 ಟಾಲ್ಪ್ ಇಂಡಕ್ಷನ್-೧ ಇ-ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ TALP section 30/05/2019
2 DPEd ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2019-20 TE section 2/05/2019
1 D.El.Ed ವೇಳಾ ಪಟ್ಟಿ 2019-20 TE section 2/05/2019

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ

18 ಒಂಭತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ TE Cell 20/02/2018
17 ಒಂಭತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ TE Cell 20/02/2018
16 ಒಂಭತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ TE Cell 20/02/2018
15 ಒಂಭತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ TE Cell 20/02/2018
14 ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸುತ್ತೋಲೆ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 12/01/2018
13 ರೇಡಿಯೋ ಪಾಠ ಪ್ರಸಾರ (ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್) 16/01/2018 ರಿಂದ ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 12/01/2018
12 Annual Work plan and Budget (AWP & B) 2018-19 formats and annexures(ZIP) TE Cell 12/12/2017
11 Khan Academy India talent search 2017 ET Cell 14/11/2017
10 DElEd (NIOS) students services TE section 26/10/2017
09 DIPLOMA IN ELEMENTARY EDUCATION (D.El.Ed.) NIOS Online Course Material TE section 26/10/2017
08 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು || 2017-18 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ Time table ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 27/07/2017
07 CCE data maintenance reg ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 27/07/2017
06 Training Programme for July-Sept 2017 www.parsaminstitute.com EVG 19/07/2017
05 Internship TE section 21/06/2017
04 DPEd Time table 2017-18 TE section 07/06/2017
03 DEl Ed Time table 2017-18 TE section 05/05/2017
02 D.Ed Time table 2009-10 TE section 05/05/2017
01 Draft of Parent facing learning indicators |class 1 Kannada |class 2 Kannada |class 3 Kannada |class 4 Kannada |class 5 Kannada |class 1 english |class 2 english |class 3 english |class 4 english |class 5 english SEEU 12/04/2017

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ

13 DEl Ed curriculum 2016 English version|| Kannada version TE section 17/03/2017
12 Karnataka ETE Curriculum - Approved TE section 17/03/2017
11 NCTE DEL.Ed 2015 and KETECs DEd 2012 alignment Study - report TE section 30/02/2017
10 2016-17 Edusat Time Table ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 09/12/2016
09 DEl.Ed Govt Order TE section 01/07/2016
08 Revised Time Table DEl.Ed 2016-17 TE section 01/07/2016
07 Time Table DPEd 2016-17 TE section 07/05/2016
06 Time Table PPT 2016-17 TE section 07/05/2016
05 Time Table DEd 2016-17 TE section 07/05/2016
04 Revised BRP CRP Exam Key Answer SSA 13/04/2016
03 Shaikshanika spandana - Chamarajanagara TE section 12/04/2016
02 Shaikshanika spandana - Davanagere TE section 12/04/2016
01 Shaikshanika spandana - Mysuru TE section 12/04/2016

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ

45 BRP CRP exam Key answers SSA 28/03/2016
44 Practice teaching and internship TE section 23/03/2016
43 2015-16 state level science exhibition SIS 19/12/2015
42 National Level painting and Essay competitions for school children Psychology Lab 29/09/2015
41 Worlddidac india 2015 letter ET Cell 05/09/2015
40 Environmental awareness ET Cell 05/09/2015
39 Shaikshanika spandana - Vijayapura TE section 04/09/2015
38 Shaikshanika spandana - Ilkal TE section 04/09/2015
37 Time Table - DPEd 2015-16 TE section 11/08/2015
36 10th std progress card 2015-16 SEEU 05/08/2015
35 2015-16 Progress Card 1 to 9 std |Samagra 1 - 3 |4th Std |5th Std |6 - 7 std |8th std |9th std |Nali kali-1 |Nali Kali-2 |Nali kali-3 SEEU 05/08/2015
34 Radio Time Table 2015 SEEU 05/08/2015
33 Edusat Time Table 2015 SEEU 05/08/2015
32 Application Circular || Formats 1,2,3 NTSE 01/08/2015
31 Official Memo regarding release of Budget for the year 2015-16 (reg Psychology labs) Psychology Lab 31/07/2015
30 Shaikshanika Adhalath EQMC 28/07/2015
29 Circular for production of Documentary film | Application for production of Documentary film EVG 20/07/2015
29 STF (SRP & MRP) Trainings & DRC Workshop 2015-16 TE Cell 13/07/2015
27 MHRD Sanction copy of Nov 2013-NMMS Scholarship NTSE 04/07/2015
26 Implementation of Nali-kali in Schools NTSE 03/07/2015
25 Opinions / suggestions for public regarding school bag burden reduction (eng ver) EVG 02/07/2015
24 Opinions / suggestions from public regarding lessening of books burden primary children EVG 01/07/2015
23 2015-16 High school students science seminar SIS 01/07/2015
22 2015-16 High school students science drama circular SIS 01/07/2015
21 Shalege banni shanivara - official memo General 30/06/2015
20 Format to Exercise option to continue in Tutorial cadre TE Cell 23/06/2015
19 Integration of TI OERs in SSA & RMSA Trainings TE Cell 23/06/2015
18 New Departments in DSERT TE Cell 23/06/2015
17 Shalege banni shanivara - an appeal to public General 18/06/2015
16 Shalege banni shanivara - circular General 18/06/2015
15 Format for registration to Shalege banni shanivara General 18/06/2015
14 Time Table - PPT 2015-16 TE section 06/06/2015
13 Time Table - DEd 2015-16 TE section 06/06/2015
12 Unused things - Schools & office EQMC 21/05/2015
11 School Visit formats - Evaluation EQMC 20/05/2015
10 School Visit formats - Nali kali EQMC 20/05/2015
09 School Visit formats - Non nali kali EQMC 20/05/2015
08 School Visit formats - Visit form EQMC 20/05/2015
07 Sarala Hand book for Monitoring officers - Final EQMC 20/05/2015
06 Sarala Hand book for monitoring officers - Prilimes EQMC 20/05/2015
05 Shikshanika Adhalath - Gadag Report EQMC 20/05/2015
04 Gunavardhana varsha 2014-15, 10 points programme EQMC 20/05/2015
03 Circular EQMC 20/05/2015
02 Shaikshanika spandana TE section 13/04/2015
01 RTE 2009 SSA 13/04/2015

ಕ್ರ.ಸಂ

ವಿಷಯ

ಶಾಖೆ

ದಿನಾಂಕ

35 Instructions to Teachers and time table 2013-14 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 08/08/2013
34 Instructions to Teachers regarding Edusat programme ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 08/08/2013
33 Feed back format for teachers and field functionaries ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 08/08/2013
32 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ time table for 2013-14 ಎಜುಸ್ಯಾಟ್ 08/08/2013
31 NIF nationwide campaign to harness creativity and innovative spirit of school children SIS 24/07/2013
30 NCERT Guidelines 2013-14 For Science Exhibition SIS 19/07/2013
29 Format for INSPIRE Proposals 2013-14(Download the file) SIS 18/07/2013
28 Instructions to fill Annexure-2 Inspire Award proposals 2013 SIS 18/07/2013
27 Guidelines for implementation of Teacher Education Scheme TE section 16/07/2013
26 High School Students science seminar 2013 SIS 16/07/2013
25 Opportunity to Join Popular Science Movement-Through VIPNET SIS 01/07/2013
24 Examination Guidelines SEEU 04/06/2013
23 NTSE and NMMS Guidelines NTSE 04/06/2013
22 RTE Rules(General) General 04/06/2013
21 ICT Revised Guidelines ET Cell 04/06/2013
20 NCTE act 1993 TE section 04/06/2013
19 Inventorization TE section 04/06/2013
18 Restructuring and Reorganisation TE section 04/06/2013
17 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper- Science TE section 03/06/2013
16 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - Mathematics TE section 03/06/2013
15 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - Kannada TE section 03/06/2013
14 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - IE - DEd TE section 03/06/2013
13 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - ICT mediation In Teaching Learning TE section 03/06/2013
12 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - Facilitating The Learner TE section 03/06/2013
11 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - EVS TE section 03/06/2013
10 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - English PPF TE section 03/06/2013
09 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - Arts Education TE section 03/06/2013
08 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - Social Science TE section 03/06/2013
07 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - Aims Of Education TE section 03/06/2013
06 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - Planning And Management TE section 03/06/2013
05 Ded Curriculum Position paper - Discussion paper - New Dimensions In Evaluation TE section 03/06/2013
04 DEd Time table 2013-14 TE section 03/06/2013
03 DPEd Time table 2013-14 TE section 03/06/2013
02 TE Handbook for teacher educators TE section 02/04/2013
01 Karnataka ETE Curriculum - Approved TE section 02/04/2013

View this page in English
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 10/4/2023

ಮೇಲೆ | ರಚನೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಇ-ಆಡಳಿತ ಘಟಕ ,ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ., ಬೆಂಗಳೂರು
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. email: dpi.dsert@gmail.com