Nov 2018 Revised NTSE List ||TAP Proceedings ||Nov 2018 NMMS Block wise provisional list ||55 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಳಿಗೆ antivirus ಅಳವಡಿಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ||ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕರಡು ಪ್ರತಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. email ID: dsert.guruchethana@gmail.com
HOME

ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಇಲಾಖೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಈ.ಆರ್.ಟಿ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಯನಾಂಗ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಣೆ ಗುರಿ.
read more >>
ಹೊಸತು
ಗುರು ಚೇತನ ವೆಬ್ ಸೈಟ್
ಗುರು ಚೇತನ GURU CHETHANA “ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲಿನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆ, ...
Department of Public Instruction
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಉತ್ತಮ ಮಾನವರಾಗಲು, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ನಾಗರಿಕರಾಗಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಏನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು
Sarva Shiksha Abhiyan
ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು
ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ : 3688845
ನವೀಕರಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ : 3/4/2019
Top| Designed & Developed by eGovernance Unit,Department Of Public Instuction Bengaluru
DISCLAIMER :The contents are the responsibility of the Department of State Education Research and Training and they may be contacted for further clarifications. phone: 080-26980100 email: dpi.dsert@gmail.com